Necə yəni xoşuna gəlmir?

– O qaçır. Onlar da onun arxasınca qaçır.

– O, elə bilir ki, onlar onu tutub öldürmək istəyirlər. O, daha sürətlə qaçmağa başlıyır.

– Onların ona çox yaxın olduqları görünür. O, var gücü ilə daha sürətli qaçmağa başlıyır.

– O, çevrilib arxaya baxır və öz-özünə “onlar mənə çatacaqlar”. O, arxaya təkrar-təkrar baxır.

– O qaça bilmir. Onlarsa çatırlar.

– Ancaq onunla onların arasında məsafə dəyişməz qalır. O, anlayır ki, o qaçmır.

– O, qaçmağı dayandırır.

– Onlarsa sürətlə onun yanından keçib gedirlər. Onların arxasınca başqa onlar. Onların arxasınca isə bir başqa onlar.

– O, atdığı ilk adımında quyuya düşür.

– Hər kəs quyuda başı üstə gəzir. Lakin o, kimin baş-ayaq ya ayaq-baş tərsinə gəzdiyini ayırd edə bilmir. O da ətrafı gəzir.

– Ağacdan asılı qalan insanlar onun diqqətini çəkir. O, onlar arasında ən cavan olduğu yəqin etdiyinə yaxınlaşır və Marsa getmək istədiyini və ora necə gedə biləcəyini soruşur.

– Saat artıq 13:00-dır. O, onunla “naked lunch” etməyə qərar verir.

– O, ona dilimizin “naked lunch” kimi ifadələrlə bilərkən çirkləndirildiyindən şikayətlənir.

– O, ondan nəyi tövsiyə edə biləcəyini soruşur.

– O, orta barmağının vətəri kəsilmiş-dəyişilmiş, dəmirli, tikiş sapının hələ də üzərində olduğu, konserv dırnaqlı əli və bazu sümüyündən çıxmış qolu irin sousu ilə məsləhət görür.

– O da razılaşır.

– O isə suyu tam çıxanadək möhkəm əzilmiş, sümüyü çatlamış ayaq və burxulmuş baldır və gərilmiş sinir sistemi sifariş verir.

– O, yuxudan oyanır. Azacıq iyrənmiş, qorxmuş, əzgin, yorğun halda yatağından durmaq istəsə də, yerindən tərpənə bilmir. O, beləcə uzun müddət tərpənmədən uzanmış halda qalır.

– Daha sonra o, yenidən yuxuya gedir.

Advertisement

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s